OPREMA ZA PROIZVODNI POGON / EQUIPMENT FOR PRODUCTION FACILITY


Obavijest o nabavi / Procurement notice


Dokumentacija za nadmetanje / Tender documentation


prilog IV: Tehničke specifikacije i troškovnik / annex IV: Technical specification and bill of quantities


Nabava mjernih uređeja


Obavijest o nabavi mjernih uređaja


Dokumentacija za nadmetanje


Odluka o odabiru


REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA PROIZVODNOG POGONA


Obavijest o nabavi


Dokumentacija za nadmetanje


Troškovnik