NAZIV PROJEKTA

Povećanje konkurentnosti obrta LEGRADMETAL kroz instalaciju novih strojeva

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt obuhvaća ulaganje u tehnološku spremnost kojom će se moći udovoljiti zahtjevima tržišta. U sklopu projekta nabavljaju se novi strojevi čime će se uvelike doprinijeti povećanju proizvodnje i kraćim rokovima isporuke. Ciljevi poduzeća usmjereni su na povećanje konkurentnosti poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu(Njemačka i Švicarska), zauzimanje značajnijeg tržišnog udjela na domaćem i regionalnom tržištu, proširenje ponude i kvalitete izrade proizvoda i pružanja usluga uz istodobno smanjenje troškova što će doprinijeti većoj konkurentnosti na tržištu. Izravnu korist ima menadžment poduzeća, zaposlenici, kupci i lokalna zajednica.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Realizacijom projekta, poduzeće će stvoriti kapacitete za porast proizvodnje, ostvarit će porast prihoda i izvoza te će zaposliti 10 novih djelatnika, a u konačnici će poduzeće povećati svoju konkurentnost i tehnološku spremnost. U sklopu projekta nabavljaju se novi strojevi kojima će se opremiti postojeći proizvodni pogon poduzeća.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 3.791.950,60 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 1.332.350,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

02. studenog 2020. god. – 02. travnja 2022. god.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Marko Gredičak (email: legradmetal@gmail.com)

VIŠE INFORMACIJA NA:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća LEGRADMETAL GREDIČAK d.o.o.